Freidig Freeski

Lisens og forsikring

Lisens og forsikring

 

FORSIKRING

Det er viktig at hver enkelt utøver er forsikret. Det er hver enkelts ansvar å sørge for forsikring. Nærmere informasjon finner dere på www.skilisens.no

SESONGLISENS

 

  • Yngre utøvere dekkes av barneidrettsforsikringen når de er medlem av klubb tilsluttet NIF/Norges Ski Forbund. Les mer.​

  • Sesonglisensen er en medlemsordning for løpere tilknyttet Norges Ski Forbund.​ Den dekker både konkuranse og treningsaktiviteter.

  • Medlemmer må kontakte sin klubb for å få tilgang til sesonglisens. ​

  • Lisensen gjelder for utøvere mellom 13 – 25 år.

  • Løpere som løste lisens forrige sesong får automatisk tilsendt elektronisk betalingsinformajson.

  • Nye utøvere må registreres av klubben hvor de er medlem

  • Kvittering for betalt lisens finnes på www.minidrett.no 

  • Alle utøvere fra 13 år og eldre må løse lisens ved deltagelse i konkuranser. Enten sesonglisens eller engangslisens.
  • Det er mulig å kjøpe engangslisens i App Store eller Google Play

  • Lisensansvarlig 2018/2019: Anita Formo Bones: anifbo@online.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift